Thông tin đăng ký thành viên

- Thông tin đăng ký thành viên, Tên đăng nhập phải chính xác, không được dùng những từ ngữ thô tục. 
- Thành viên đăng tin tự chịu trách nhiệm nội dung của thông tin đăng tải. 
- Không sử dụng những từ ngữ thô tục khi đăng tin. 
- Không được làm hại đến kinh doanh và uy tín của người khác. 
- Không đăng: những hình ảnh sex, nội dung chính trị, tôn giáo, nói xấu nhà nước Việt Nam.

1. Muabanxe.info.vn có quyền hủy tài khoản, bài viết có nội dung vi phạm những điều trên và những hành vi mà Muabanxe.info.vn cho rằng không phù hợp.

2. Muabanxe.info.vn có quyền hủy tài khoản, bài viết có các hành vi lừa đảo, đăng tin có nội dung không đúng.

3. Muabanxe.info.vn có quyền chỉnh sửa lại nội dung tin đăng cho chính xác, và đúng với những quy định đăng tin của Muabanxe.info.vn.

4. Muabanxe.info.vn có toàn quyền quyết định đăng hay không đăng; lưu giữ hay không lưu giữ những tin đăng trên trang web này mà không cần phải báo trước.

5. Muabanxe.info.vn không chịu trách nhiệm và không bảo đảm tính chính xác của những thông tin được đăng bởi các thành viên và đồng thời, Muabanxe.info.vncũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào cho việc mất mát hay hư hỏng đối với những sản phẩm trong tất cả các giao dịch trênMuabanxe.info.vn.

6. Muabanxe.info.vn không chịu bất cứ trách nhiệm nào về mua bán hay hợp tác giữa các thành viên hay/và khách hàng với nhau.

7. Muabanxe.info.vn có quyền thay đổi, bổ sung các điều khoản trong quy định này mà không cần báo trước

Cám ơn quý khách hàng đã sử dụng website của chúng tôi.